شماره تماس: 02144955024
شنبه - چهارشنبه 9 صبح تا 5 ب ظ

کاوش‌های ژئوفیزیکی

با بهره‌گیری از انواع روش‌های ژئوفیزیکی، بویژه مغناطیس‌سنجی و IP-RS ما می‌توانیم توده‌های آذرین، ساختارهای تکتونیکی و رخدادهای کانه‌زایی را در ژرفای زمین شناسایی کنیم.

با بهره‌گیری از انواع روش‌های ژئوفیزیکی، بویژه مغناطیس‌سنجی و IP-RS ما می‌توانیم توده‌های آذرین، ساختارهای تکتونیکی و رخدادهای کانه‌زایی را در ژرفای زمین شناسایی کنیم.

fa_IRPersian
No products in the cart.