شماره تماس: 02144955024
شنبه - چهارشنبه 9 صبح تا 5 ب ظ

عملیات صحرایی

در این بخش مشاوره تحقیقاتی در زمینه انتخاب داده ها و منطقه مورد مطالعه و شیوه انجام عملیات صحرایی شامل: برداشت نمونه، شبکه بندی و … انجام می پذیرد.

fa_IRPersian
No products in the cart.